browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: March 26, 2017

(Outoja Ideoita) Lyhyitä ideoita koostettuna, osa 1: elämää, kuolemaa ja epäkuolemaa

Tämä on kokoelma vanhoja Outoja Ideoita ajalta ennen blogia. Nämä on koostettu vanhoista Facebook-päivityksistäni vuosilta 2010 ja 2011. Tässä postauksessa on osa suomenkielisistä ideoista, osa 2 ilmestyy lähipäivinä. Englanninkieliset lyhyet ideat on julkaistu aikaisemmassa julkaisussa.

Categories: Odd Ideas, Uncategorized | Leave a comment